PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Konferencja podsumowująca

Projekt powoli dobiega końca, ale jeszcze jest sporo rzeczy, które należy zrealizować, aby był on w pełni uwierzytelniony. Jednym z takich etapów była Konferencja podsumowująca dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w ramach prgramu.

Wydarzenie miało miejsce 25 września 2016 r. w Gimnazjum w Majdanie Królewskim, na terenie gminy, gdzie znajduje się siedziba Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego "Serce bez granic". 

Przed około 150 osobową publicznością koordynator projektu: Justyna Anna Grzyb, zaprezentowała uzyskane rezultaty. Oprócz ogólnej charakterystyki programu, przede wszystkim został zaakcentowany wymiar międzynarodowego kontaktu z młodzieżą krajów Trzeciego Świata, jakim jest Zambia. Wymiana dobrych praktyk została wypracowana z rówieśnikami projektu "Przyjaźń nie zna granic", którzy pochodzą z Kazimvy, parafii Mother of Church, gdzie opiekunem młodzieży zambiskiej jest ks. Paweł Marek.

Podczas Konferencji byli również obecni nasi goście z Litwy, którzy z ramienia "Macierzy Szkolnej" są współrealizatorami projektu.

Autor artykułu

FACEBOOK