PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Wróciliśmy z Warszawy!

W pierwszych dniach września grupa wolontariuszy z Polski i Litwy wraz z opiekunami była na szkoleniu w Warszawie. Ważnym elementem naszego wyjazdu było spotkanie z panią od Fundraisingu, która pokazała nam jak ważne są relacje międzyludzkie. Duże wrażenie wywarła na nas wizyta w Muzeum Misyjnym, Instytucie Pamięci Narodowej, Sejmie, oraz w Papieskich Dziełach Misyjnych. W naszej pamięci zapadnie również wieczorny spacer po Warszawie, która również nocą tętni życiem. Zadowolenie uczestników wyjazdu dowodzi jak ważne są szkolenia, gdyż kształtują nasze charaktery i postawy młodych patriotów i wolontariuszy misyjnych.

Autor artykułu

  • wiktoria ciździel Profil
  • Mother of the Church Parish - Kazimva Misja
FACEBOOK