PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Witaj Święta Wniebowzięta

Młodzież wraz z animatorami, tuż przed planowanym szkoleniem w Wilnie, rozpoczęła pierwsze kroki w realizacji projektów pomocowych. 15 sierpnia 2016 r. miała okazję włączyć się w ogólnokrajową uroczystość pt. „Witaj Święta Wniebowzięta" w Kowalczukach, gdzie za zgodą organizatorów, młodzież wraz z animatorami mogła zbierać fundusze na rzecz swoich rówieśników z Trzeciego Świata. Inicjatywa została podjęta w ramach malowania twarzy czy rąk za dobrowolne wynagrodzenie. Uzyskane fundusze w formie 13€ zostaną przekazane na cele potrzeb umieszczonych na oficjalnej stronie projektu pt. Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

FACEBOOK