PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Radość polsko-afrykańska

Mamy wspaniałą wiadomość! Już niebawem powinniśmy otrzymać bezpośredni kontakt z młodzieżą w Zambii! Dzięki Ks. Pawłowi Marek - misjonarzowi z Diecezji Sandomierskiej - mamy nadzieję na rozpoczęcie dialogu z tamtejszą młodzieżą. To dla nas zaszczyt, ale równocześnie zobowiązanie, aby wyjść im z pomocą, której potrzebują.

zdjęcie: ks. Paweł Marek

Autor artykułu

FACEBOOK