PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Wilno podbite

W dniach od 16-20 sierpnia 2016 r. animatorzy z Polski wraz z animatorami z Litwy brali udział w szkoleniu w ramach projektu realizowanego przez Fundację "Serce bez granic" oraz Macierz Szkolną w Wilnie. Spotkanie miało na celu przeszkolenie osób, które będą animować młodzież do podjęcia się projketów pomocowych dla młodzieży z Trzeciego Świata. Czas szkolenia był bardzo intensywny, ale i wartościowy. Naprawdę, warto brać udział w takicb projektach, ponieważ bardzo dużo można się nauczyć i zdobyć wiedzę o nowych i ciekawych informacjach dotyczących pracy wolontariackiej. 

Autor artykułu

FACEBOOK