PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Internet - jakże potrzebny

Misja Ojców Jezuitów w Chikuni, którzy podjęli się upowszechnienia Słowa Bożego poprzez lokalne radio w Chikuni zmaga się z wysoką ceną za użytkowanie internetu, które jeśli jest, jego ilość jest szalenie mała, bo aż tylko 6 MB. Szukamy zatem środków finansowych, aby wspomóc misjonarzy - współbraci Kardynała Adama Kozłowieckiego, aby radość z ewangelizacji radiowej mogła dotrzeć do jak największej ilości odbiorców oraz aby mogli bez przeszkód kontaktować się z bliźnimi z innych krajów świata.

Potrzebujemy 5850.00 zł
opis Zebrano: 0.00 zł, brakuje jeszcze 5850.00 zł
FACEBOOK