PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

RADOŚĆ MŁODZIEŻY Z OTRZYMANYCH UPOMINKÓW Z POLSKI

Podczas spotkania z młodzieżą zostały im przekazane koszulki jako pamiątka ze Światowych Dni Młodzieży, odbywających się w Krakowie. Radość przeogromna. Wdzięczność jeszcze większa. Chcemy podziękować wszystkim,którzy przyczynili się do tego, aby dzieci i młodzież otrzymali te upominki z Polski w postaci koszulek. Ogarniamy modlitwą wszystkich darczyńców.

Opiekun potrzeby

  • paweł marek Profil
  • Mother of the Church Parish - Kazimva Misja
FACEBOOK